Josep Maria Marimon Soler

Doctorant i Graduat en Disseny Gràfic i Audiovisual, va cursar el Màster Oficial en Comisariado de Arte Digital a ESDI – Escola Superior de Disseny (Universitat Ramon Llull).

 

Paral·lelament a la seva formació de disseny té estudis de Direcció Cinematogràfica al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, Màster Oficial de Telecomunicacions i Multimèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Realització i Producció de Documental Creatiu de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra).

 

Amb una llarga experiència docent, actualment és coordinador de l’Àrea de Projectes de BAU-Centre Universitari de Disseny de Barcelona. Imparteix classes de Fonaments del Disseny, Taller audiovisual i és tutor de Projectes Finals de Grau.

 

Des de 1996 ha estat treballant/hibridant el sector audiovisual, interactiu i escenogràfic col·laborant amb espectacles i esdeveniments audiovisuals arribant a estrenar com a realitzador audiovisual en espectacles al Teatre Lliure i al Teatre Nacional de Catalunya.

 

Té un perfil teòric-pràctic i està enfocant el seu doctorat cap a un vessant pràctic al voltant de les Tecnologies de Comunicació i l’Educació Superior Universitària.

Doctorando y Graduado en Diseño Gráfico y Audiovisual, cursó el Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital en ESDI – Escuela Superior de Diseño (Universitat Ramon Llull).

 

Paralelamente a su formación de diseño tiene estudios de Dirección Cinematográfica en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, Máster Oficial de Telecomunicaciones y Multimedia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en Realización y Producción de Documental Creativo del IDEC (Universitat Pompeu Fabra).

 

Con una larga experiencia docente, actualmente es coordinador del área de Proyectos de BAU-Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Imparte clases de Fundamentos del Diseño, Taller audiovisual y es tutor de Proyectos Finales de Grau.

 

Desde 1996 ha sido trabajando/hibridando el sector audiovisual, interactivo y escenográfico colaborando con espectáculos y acontecimientos audiovisuales llegando a estrenar como realizador audiovisual en espectáculos en el Teatre Lliure y en el Teatre Nacional de Catalunya.

 

Tiene un perfil teórico-práctico y está enfocando su doctorado hacia una vertiente práctica alrededor de las Tecnologías de Comunicación y la Educación Superior Universitaria.